Uw succes als bestuurder wordt in belangrijke mate bepaald door hoe anderen uw visie en gedachtengoed delen en er naar handelen. Toewijdig, loyaliteit en een voorbeeldfunctie bekleden zijn hierbij van essentieel belang. Wat maakt bestuurders in de beleving van anderen leiders.

Succesvolle bestuurders zijn buitengewoon in:
  • Veranderingen zien en hun visie daarop duidelijk formuleren
  • Aan anderen beeldend en enthousiasmerend kunnen verwoorden wat hun visie betekent en waar dit toe kan leiden
  • Richting geven aan anderen door de visie te vertalen naar heldere strategische doelstellingen
  • Verwachtingen en richting blijven communiceren, anderen verantwoordelijkheid geven en machtigen om te handelen
  • Successen vieren en tegenslagen vertalen naar leren en kansen
  • Anderen motiveren initiatieven te ontplooien
  • Zichzelf houden aan standaards en richtlijnen en daarin gediciplineerd het voorbeeld stellen
  • In de spiegel te kijken en anderen om raad te vragen
Tijdens de training KEEP Connecting People® krijgt u nadrukkelijk inzicht in hoe anderen u ervaren en wat uw sterke en zwakke punten zijn in uw gedrag als bestuurder. Aan de hand van deze output kan met u persoonlijk een plan van aanpak voor begeleiding worden besproken. Tijdens deze begeleiding bepaald u zelf welke thema's voor u interessant en relevant zijn. 
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive