De strategie van KEEP Company Coaching is erop gericht medewerkers, uitgaande van de nu reeds aanwezige kwaliteiten en competenties, zo te trainen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld een maximaal rendement halen uit hun opleiding of training.

Nadat medewerkers de training KEEP Connecting People® hebben gevolgd kan er een keuze worden gemaakt uit onderstaande vervolgtrainingen.

Directies en hoger kader
 • Begeleiding op visie, missie en strategie
 • Presentatievaardigheden
 • Adaptief leiderschap

Management en middenkader
 • Beleid en beleidsoverdracht
 • Delegeren
 • Leiden van vergaderingen en werkoverleggen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Coachen en begeleiden van medewerkers
 • Presentatievaardigheden

CommerciŽle buitendienst
 • Acquisitie vaardigheden
 • Cold calling
 • Gesprekken voorbereiden en structureren
 • Accountfile en accountplan opzetten
 • Vraag- en luistervaardigheden
 • Argumentatie vaardigheden
 • Omgaan met weerstanden en bezwaren
 • Prijsonderhandelingen en afsluitvaardigheden
 • Beurstraining

Adviseurs
 • Klantgericht én klantvriendelijk communiceren
 • Plannen en prioriteiten stellen
 • Vraag- en luistervaardigheden
 • Argumentatie vaardigheden
 • Omgaan met weerstanden en bezwaren
 • Oplossingsgericht communiceren
 • Klachtafhandeling
 • Presenteren prijzen en afsluitvaardigheden
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive