Traditioneel besteden organisaties veel tijd en middelen aan vakinhoudelijke- en produkttrainingen. Daarnaast is er, afhankelijk van budget aandacht voor vaardigheidstrainingen. De afgelopen decennia zijn er vele programma's geÔntroduceerd op het gebied van gedrag, houding en attitude. Voor deelnemers vaak interessant omdat het inzicht in henzelf verschaft.

Interpersoonlijk succes van mensen echter wordt in belangrijke mate bepaald door hoe anderen hen ervaren. KEEP Company Coaching richt zich in haar trainingen, naast het verschaffen van inzicht nadrukkelijk op zichtbaar gedrag en vaardigheden om succesvoller te communiceren en samenwerking met anderen te verbeteren.

Wij zetten borging (het onlosmakelijk en langdurig verbinden van de training met de dagelijkse praktijk) als volgt in:
  • Voorafgaande aan de training zijn zowel de deelnemer als leidinggevende exact op de hoogte van de inhoud van onze programma's.
  • De deelnemers ontvangen gedurende het programma schriftelijke feedback over hoe zij op anderen overkomen.
  • Iedere deelnemer ontvangt persoonlijke online software en daarmee de mogelijkheid onze programma's blijvend toe te passen.
  • Het gehele programma, de toepassing en een complete samenvatting staat klaar ter inzage op internet
  • Opdrachtgevers kunnen inzien hoe vaak de deelnemers het programma toepassen. Dit is altijd bekent bij de deelnemers zelf!
  • Iedere opdrachtgever evalueert in samenspraak met de trainer de gerealiseerde resultaten.
  • Iedere opdrachtgever krijgt tips en begeleiding om de training in ieder contact met de deelnemers te bespreken.
  • Blijvend telefonisch- en emailcontact tussen trainer en deelnemer op initiatief van de deelnemer.
  • Het toepassen van het programma en de ontwikkelde competenties worden in iedere beoordelingsronde met de deelnemer besproken.  
In een beoordelingssysteem, waarbij beoordelen wordt gezien als een continu proces past natuurlijk dat de leidinggevende zich een mening vormt over het daadwerkelijk kwalitatief functioneren van de medewerker.
Borging van het getrainde wordt mede gerealiseerd door het inzetten van online software uit KEEP Connecting People®.

Per half jaar legt KEEP Company Coaching verantwoording af aan opdrachtgevers op basis van de eerder gezamenlijk bepaalde performance indicatoren.
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive