De Engelse term 'Return On Investment' geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan.
 
Investeringen in opleiding en training zijn niet altijd even makkelijk in verband te brengen met wat als opbrengst resulteert. Wat de werkelijke opbrengst van een training is valt soms slechts bij benadering te berekenen en zouden die extra verdiensten er anders ook zijn geweest?
R.O.I. kan door vragen en analyse worden bepaald. Dan nog hangt de conclusie af van de gekozen vragen en het onderling gewicht dat aan hieraan wordt toegekend. Hoe de vraag ook wordt geformuleerd, meetpunten moeten waardevol (meten wat verondersteld wordt te meten) en betrouwbaar (consistent en reproduceerbaar) zijn.

Om waardevolle en betrouwbare meetpunten te hanteren is een van de pragmatische oplossingen de 'impact evaluatie'.
Deelnemers aan trainingen en hun leidinggevenden zien het effect van trainingen 'on the job' en zijn daarom een van de beste bronnen om de effectivitiet van trainingen te bepalen. 
 
Wij evalueren het gebruik en de impact van training door middel van vier dimensies:

Return on Investment wordt door KEEP Company Coaching bespreekbaar gemaakt, verwerkt in de programma's en altijd besproken met onze opdrachtgevers! 

© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive