De strategie van KEEP Company Coaching is erop gericht medewerkers, uitgaande van de nu reeds aanwezige kwaliteiten en competenties, zo te trainen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld een maximaal rendement halen uit hun opleiding of training.

Bij deze aanpak volgen medewerkers in eerste instantie de tweedaagse training KEEP Connecting People®. Op basis van het geleerde en de resultaten van deze training in de praktijk voert iedere deelnemer met zijn leidinggevende een evaluatiegesprek. 
In dit gesprek wordt in overleg bepaald welke aanvullende trainingsthemaís in de toekomst interessant én relevant zijn.

Nadat van iedere deelnemer aan het programma KEEP Connecting People® zijn 'follow-up' is bepaald, worden zij groepsgewijs uitgenodigd voor een vervolgtraining. Deze is qua thema's voor iedere groep volledig toegespitst op hun individuele situatie uitgaande van hun eigen taak en functioneren binnen de organisatie. Deze aanpak leidt er uiteindelijk toe dat alle deelnemers groepsgewijs regelmatig een 'thematraining' volgen. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het gewenste competentieniveau dat door de deelnemer in samenspraak met zijn leidinggevende is bepaald.
 
Voordelen ten opzichte traditionele meerdaagse trainingen zijn,
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive