Kansen en knelpunten in communicatie!

Organisaties worden blijvend beÔnvloed door hun omgeving. Overnames, marktwerking, reorganisaties en bedrijfsculturen bieden zowel kansen als knelpunten.

Veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden in combinatie met mobiliteitsvraagstukken vragen om communicatie-optimalisatie. Verschillen in sociale ontwikkeling, maatschappelijke en culturele achtergrond van mensen zijn van invloed op communicatie en samenwerking. Ontwikkelingen voegen intensiteit en complexiteit toe aan de in- en externe communicatie. Hierdoor is de communicatie direct van invloed op de perceptie, en daarmee op het succes van mensen en organisaties.

KEEP Company Coaching verwacht dat mensen en organisaties steeds méér bereid zijn tot communicatie en samenwerking, zeker als dit leidt tot onderling vertrouwen en respect.

Gedrag, houding, competenties, vaardigheden en communicatie verdienen daarom blijvend aandacht!
Mensen en organisaties zullen ook via training blijven ontwikkelen en in zichzelf en hun medewerkers blijven investeren.
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive