Het gastenboek van KEEP Company Coaching stelt bedrijven, opdrachtgevers en deelnemers in staat hun reacties en resultaten met anderen te delen. Het zijn indrukken, beoordelingen of adviezen die uit vrije wil zijn opgetekend, dit om u een beeld te geven over hun perceptie van onze dienstverlening. 


BRINKS
In 1997 heb ik als onderdeel van een salesteam kennis gemaakt met Jan Peter van Keep en het programma over sociale stijlen. Ik zie het programma als een 'tool' maar de training en interpretatie ervan door Jan Peter van Keep hebben het voor mij gemaakt tot een onbewust handelen dat leidt tot bewuste resultaten.
Het heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen handelen, het handelen van een team alsmede de wijze waarop ik met dit inzicht moet inspelen op de wensen en belangen van de klant.
Jan Peter van Keep's directe aanpak en training-on-the-job methode hebben de samenwerking tussen collega's alsmede de prestaties significant verbeterd.

Willem-Jan Candel MBA
Managing Director
Flestic BV


HAHEB
De samenwerking tussen Jan-Peter van Keep en Hahebo bestaat al ruim 15 jaar. In al die jaren hebben wij veel geleerd van de trainingen en de (in)formele gesprekken. Medewerkers van het eerste uur roemen nog de verkooptrainingen waarin de zogenaamde "gebraden hanenĒ voorbij kwamen vliegen. In de jaren daarna zijn wij verder gegaan met de  trainingen met de focus op stijlen en het opbouwen van vertrouwensrelatie met onze klanten en leveranciers. Tot op de dag van vandaag blijven we met tussenpozen deze trainingen volgen om zodoende de interne en externe communicatie van ons bedrijf te verbeteren.

Ik heb Jan Peter leren kennen als een trainer die met beide voeten op de grond staat en de taal kan spreken van iedere werknemer/werkgever. Moeiteloos komt hij met kant en klare voorbeelden die zeer tot de verbeelding spreken bij onze medewerkers. Hierdoor neemt de effectiviteit van de trainingen nog meer toe. Gezien onze groei zullen wij de aankomende jaren zeker gebruik blijven maken van de diensten van KEEP Company Coaching BV.
 
Stephan Korderijnck
DGA 
Hahebo


Scheepswerf SLOB 
In de eerste helft van 2012 heeft Jan-Peter van Keep met verve ons volledige management en kantoorpersoneel getraind in communicatie en samenwerking. Op boeiende, humoristische wijze zijn medewerkers met zichzelf en collega's geconfronteerd en is er aan een hechtere samenwerking en een effectievere communicatie gewerkt.
 
Kenmerkend voor Jan-Peter is het gemak waarmee hij medewerkers op alle niveaus weet aan te spreken en te boeien. De lesstof weet hij aan talloze praktijkvoorbeelden te koppelen waardoor levendige bijeenkomsten ontstaan waaraan actief werd deelgenomen. Daarnaast draagt deze koppeling met de praktijk bij aan de toepasbaarheid binnen de eigen werkomgeving.

Drs. Astrid Kee
Algemeen Directeur

 
COSUN
Jan-Peter van Keep heeft als trainer tientallen twee-daagse trainingen, waaronder KEEP Connecting People® verzorgd binnen Royal Cosun. Hij scoort als trainer hoog op kennis en  professionaliteit. Ook heeft hij een extreem hoog energie niveau en weet de cursisten zonder meer twee dagen aaneensluitend te boeien. Hij schakelt moeiteloos tussen de verschillende communicatiestijlen. 
De samenwerking tussen Royal Cosun en Jan-Peter is plezierig en direct.

Royal Cosun
Margot Moors
Manager Personeelszaken & Opleidingen


Hermans en Partners
Wij zijn een accountants en adviesorganisatie met een 45 tal medewerker(ster)s die met name in het MKB actief is voor een grote variŽteit aan kleinere en grotere relaties. Deze activiteiten zien zeker niet alleen toe op de traditionele werkzaamheden van de accountant, maar reiken veel verder en beslaan ook advisering in meerdere andere disciplines. Accountants en adviseurs die hun stof beheersen, maar hun kennis niet op de juiste wijze kunnen uitdragen zullen moeite hebben om bij de cliŽnten een volledige vertrouwens- en klankbordrol toegewezen te krijgen. Dit omdat er "ietsĒ in de communicatie ontbreekt.

Om deze reden is reeds vele jaren geleden door Hermans en Partners een samenwerking met Jan-Peter van Keep (KEEP Company Coaching BV) opgezet om bestaande en nieuwe medewerkers de tweedaagse cursus KEEP Connecting People® te laten volgen. De kennis die hierbij opgedaan wordt helpen onze collegaís in hun contacten met cliŽnten waar het even niet lijkt te klikken; zij zijn vervolgens in staat hun positie en contact zodanig in te richten dat alle partijen kunnen terugkijken op prettig verlopen adviesgesprekken. 

Voor alle partijen creŽert dit een win-win situatie en dat is waar het in het MKB vooral en met name om gaat. 

C.E.E. (Leon) Hermans RA 
Hermans en Partners BV 


Van Gansewinkel 
Van Gansewinkel investeert in haar personeel. Zo heeft al het operationele (midden)kader (56 deelnemers) van de regio Randstad de afgelopen periode de training KEEP Connecting People® gevolgd. Deze tweedaagse training werd voornamelijk gekenmerkt door de wel zeer praktische inslag zonder te verzanden in allerlei abstractheden. Tijdens de training werd zeer veel geschakeld naar de dagelijkse praktijk waarbij de bekende kwinkslag van Jan Peter van Keep zeker laagdrempelig werkte voor de deelnemers. Vooral het feit dat je met de handvatten, aangereikt tijdens de training, direct aan de slag kunt zorgde er voor dat de deelnemers enthousiast en positief waren in hun terugkoppeling over deze training". 

Nico Moinat
Manager Logistiek 
Van Gansewinkel Nederland


Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Op de werven van Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en Makkum worden cascoís afgebouwd tot exclusieve droomjachten van Feadship, een Nederlands merk met een wereldreputatie. Custom built tot in perfectie voor een selecte internationale klantenkring. Vanaf begin 2010 werken wij voor wat betreft vaardigheidstrainingen voor: managers, afdelingshoofden, teamleiders en voormannen samen met Jan-Peter van Keep van KEEP Company Coaching BV. Zijn aanpak is, in een altijd prettige sfeer, zeer doortastend en praktijkgericht. Onze medewerkers zijn unaniem tevreden over de manier waarop zij in communicatie en samenwerking met anderen door Van Keep zijn ondersteunt.

Ik wil bedrijven waarbij motivatie, communicatie en samenwerking in productie en logistiek van essentieel belang is KEEP Company Coaching van harte aanbevelen.

Dennis van Haasteren,
Director of Operations
Koninklijke De Vries Scheepsbouw (Feadship)


Bonda
Bonda is toonaangevend in de vermarkting van vochtrijke diervoeders. Wij willen dat blijven en daarin steeds verder internationaliseren. Sleutelfactor in dat streven is de kwaliteit en inzet van onze mensen. We benaderen elke uitdaging zoveel mogelijk oplossingsgericht. Ter ondersteuning van die werkhouding waren wij in 2005 zoekende naar meer handvatten om binnen en buiten Bonda ons overleg nog constructiever te maken.
Een deel van ons verkoopteam heeft al snel trainingen bij Van Keep doorlopen. Wij zagen de deelnemers uit eigen beweging de opgedane handvatten met enthousiasme delen.
De effecten daarvan waren voor de hele organisatie positief en dat heeft ertoe geleid dat productie, logistiek, verkoop en kwaliteit het programma ook hebben doorlopen. 
De laatste jaren sturen wij onze nieuwe medewerkers als onderdeel van het inwerkprogramma naar van Jan-Peter van Keep om het programma KEEP Connecting People® te doorlopen. Dat is goed en interessant voor onze nieuwe medewerkers, en een solide basis voor een goed gesprek over functioneren en verbeterpunten.

Marcel Lipsch, Verkoopleider Bonda


T-Mobile 
'Perceptie leidt in belangrijke mate tot succes'
 
De sleutel ligt niet alleen in WAT, maar vooral in HOE je dingen doet. Dit door simpelweg effectiever te communiceren. Medewerkers zijn na de trainingen van KEEP Company Coaching  positief verrast in hun eigen invloed bij het neerzetten van topprestaties.
Dat is de uiteindelijke winst van de trainingen.....,het succes van de individuele medewerk(st)ers en nu het succes van T-Mobile Retail. Geen generieke, lange training-sessies. Maar juist inspirerend en to-the-point. 

Jan-Peter, dank voor jouw gedreven support in ons succes!

Pieter Verbrugghe
Directeur Retail
T-Mobile Netherlands B.V.

 
SIEMENS 
Wij zijn als Siemens Healthcare marktleider in Nederland voor levering van high technological ziekenhuisapparatuur. Onze businesspartners moeten kunnen begrijpen waarmee de medisch specialist, het bestuur en technici in een ziekenhuis te maken hebben.
Om onze kwaliteit en professionaliteit, in zakelijke relaties, te verhogen hebben wij via Keep Company Coaching een traject ingezet om hierin verbeterslagen te realiseren.
Met overgave, passie en groot commitement hebben wij deze seminars ervaren.

Uiteindelijk is het ons beider succes geweest in de markt de nummer één te zijn.
Dit werd ondersteund door, en in goede samenwerking gerealiseerd met, Keep Company Coaching.
Waarvoor dank.

Ing .M.C.J. Smaling
CEO Health care Siemens Nederland N.V.

 
TELE2 
Wij werken nu voor de derde keer in 12 jaar tijd samen met Jan-Peter van Keep.
Zijn programma over sociale stijlen én ook de hierop aansluitende vervolg-sessies en personal coaching worden al jaren door ons als zeer prettig, persoonlijk en efficiŽnt ervaren.
Het programma KEEP Connecting People®, zoals door van Keep gegeven, is één van de weinige programma's waar je als commercieel verantwoordelijke ook zelf direct mee aan de slag kunt en die het hele team een zelfde taal laten spreken. 
Hierdoor kunnen klantcases eenvoudig met elkaar gedeeld worden, is het voor de manager zeer efficiŽnt coachen en zien we de salesresultaten aanzienlijk verbeteren.
Wat ik zeker minstens zo belangrijk vind is dat de sales medewerkers naar deze training vragen, het is geen verplichting, iets wat we met andere partijen wel vaak ervaren. Het programma daagt je als mens uit, en geeft je een andere blik op communicatie, vanuit jezelf maar zeker ook vanuit je gesprekspartner.

Ik kan Keep Company Coaching van harte aanbevelen aan iedere manager die op zoek is naar een programma dat:
 
- Je meer brengt dan communicatieve vaardigheden,
- Je als manager in staat stelt je organisatie bij te sturen in de mix van persoonlijkheden en de match met klant-
   leveranciersprofielen. 
- Dat je team in staat stelt om dezelfde 'taal' te spreken als het gaat om uitdagende klantcases en coachingstrajecten. 

S.W.C Piek
Head of Enterprise Solutions Sales
Tele2
© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive