Succes van organisaties, zowel profit als nonprofit, wordt in belangrijke mate bepaald door de perceptie die belanghebbenden van deze organisaties hebben. Belanghebbenden (kunnen) zijn: klanten, zakenrelaties, leveranciers, de wetgever, shareholders, leden van co÷peraties, het eigen personeel, belangenorganisaties, consumenten, etc.....
Het beeld/oordeel dat zij hebben of uitspreken bepaald in belangrijke mate of organisaties succesvol zijn en blijven.

Succes kan hier worden gedefinieerd als het vermogen om met de gegeven middelen binnen een vooraf bepaalde tijd doelen vast te stellen en te realiseren!

Veel ondernemingen en organisaties zien toename in intensiteit en complexiteit als zij verder gaan in deze eeuw. Wereldwijde ontwikkelingen en (inter)nationale concurrentie is eerder norm geworden dan uitzondering. Dit met een ongekend aantal regels, produkten en diensten om aan verlangens van bedrijven en consumenten te voldoen. Om aan deze verlangens te voldoen en trouw te blijven aan strategische doelstellingen wordt veel tijd en geld ge´nvesteerd in randvoorwaarden, middelen en mogelijkheden.

Dit werpt zeker vruchten af. Het zijn echter mensen: bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die binnen deze context de perceptie van belanghebbenden en daarmee het succes van hun eigen organisatie bepalen!

© 2010-2012 KEEPCompanyCoaching.nl
Ontwikkeld door CuSo Interactive